Proč v GoPay odmítáme určitý druh zboží?

25. 10. 2018

Aktuality/GoPay

Jedním z nejpalčivějších témat, které v GoPay denně řešíme, je tzv. akceptační politika. Tato politika určuje, které zboží můžeme procesovat na platebních kartách a které ne.

Čas od času se stane, že určité zboží nebo služby nepovolíme. Proč to vlastně děláme? Co a kdo nám dává oprávnění si vybírat, s jakým klientem spolupráci uzavřeme?

V článku bychom vám rádi vysvětlili, proč taková omezení máme a jaké jsou postupy akceptační politiky jak platebních bran, tak dalších stran, které se na zpracování transakce podílejí.

Edit: článek byl aktualizován a doplněn o další omezení.

Jaká je hlavní úloha GoPay?

Laicky řečeno, hlavní část byznysu GoPay by se dala charakterizovat jako přesouvání peněz z jedné hromádky na druhou (tj. platby od vašich zákazníků za zboží a služby, které si objednají na vašem e-shopu či webu). Za tuto činnost si ponecháváme určitou částku z objemu přesouvaných peněz. Za utržené prostředky vyvíjíme nové funkce platební brány, přidáváme další platební možnosti nebo zajišťujeme vyšší bezpečnost.

Je tedy nelogické, abychom se některým e-shopům a službám vyhýbali, a tím pádem se připravovali o obraty a zisky, bez nichž bychom nemohli platební bránu provozovat. Přesto se tak chováme. Některé zboží zkrátka neakceptujeme a e-shopy tak trochu omezujeme. Jaké zboží nemůžeme akceptovat se dočtete v tomto článku.

Proč si tedy na sebe pleteme takový bič?

Regulace, které dopadají na náš byznys

Každá mince má svůj rub i líc a i přesouvání peněz z hromádky na hromádku má určitá omezení. Tím, že jsme oprávněni provádět platební transakce a vydávat elektronické peníze, na nás padá celá řada povinností. Je to například česká legislativa (jedná se zejména o zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a dále zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Dále jsou to právní předpisy Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy.

V neposlední řadě se musíme řídit pravidly našich partnerů, jako jsou bankovní či nebankovní instituce a zejména karetní asociace. Na zpracování karetní transakce se totiž nepodílí pouze GoPay, ale i další strany (naši partneři), o kterých jsme psali například v tomto článku. Tyto strany stojí v potravním řetězci platebního světa nad námi.

Veškerá nařízení a pravidla našich partnerů tak v konečném důsledku stanovují, s jakým zbožím, službami nebo činnostmi je zakázáno obchodovat nebo jejichž obchodování podléhá nějakým omezením. Je nutné poznamenat, že tato pravidla se velmi často mění a podchycení všech možných omezení je mimořádně náročná a fundovaná činnost.

Kdo má odpovědnost za obsah prodávaného zboží?

Jako příklad bychom mohli uvést případ z poslední doby, kdy se vyskytl problém s legálností prodeje konopných produktů s obsahem CBD (cannabidiol) na Slovensku. Tento stav byl doprovozen velmi negativní odezvou na naši obchodní politiku, přičemž příčinu je nutné hledat někde úplně jinde. Podle slovenské legislativy je totiž CBD považováno za psychoaktivní látku a slovenský parlament CBD zařadil do druhé skupiny psychotropních látek, takže na jakoukoliv manipulaci a dovoz je třeba souhlasu slovenského Ministerstva zdravotnictví.

To, že všechny členské země EU kromě Slovenska uznávají vědecky dokázaný fakt, že CBD není psychoaktivní látkou, v tomto případě nehraje roli a, bohužel, GoPay ani žádný jiný komerční subjekt na tom nic nezmění. V konečném důsledku tak není možné na Slovensku prodávat jakékoliv produkty s obsahem CBD, kam mohou spadat např. konopné masti, oleje, tělová mléka, ale ani vaporizéry nebo náplně do elektronických cigaret a další produkty. Porušení takového nařízení by bylo porušením zákona se všemi vyplývajícími důsledky.

Tím jsme se dostali k samému jádru problému. Odpovědnost za obsah prodávaného zboží či služeb a za to, že takový prodej splňuje všechny požadavky legislativy i dalších souvisejících předpisů, je vždy na straně prodávajícího a rovněž tak prodávající bude za případné prohřešky popotahován.

Protože jsme si vědomi skutečnosti, že není reálně možné podchytit úplně všechny niance, co a kde se na celém světě změnilo, snažíme se dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí řídit rizika vznikající z konkrétního obchodního modelu. Pokud vám tedy některý podnikatelský záměr rozporujeme, není to proto, že bychom nechtěli udělat obchod – chceme vás ochránit od případných budoucích postihů a nás chceme ochránit před potenciálními spory s vámi, kdo uhradí udělenou pokutu.

Aktualizace 2.9.2019: Z důvodu zpřísňujících se požadavků našich obchodních partnerů neposkytujeme platební karty na výrobky s CBD českým, ani slovenským obchodníkům.

Visa a Mastercard – největší hráč ve světě financí?

Zvláštní kapitolou v těchto sporech jsou pak karetní asociace. Ty mají nastavená vlastní velmi přísná pravidla (např. BRAM od Mastercard nebo GBPP od Visa), a porušení těchto pravidel nekompromisně trestají pokutami ve výši desetitisíců eur.

Samotný průběh takového řízení nedává postiženým společnostem prakticky žádnou šanci se udělené pokutě bránit. Řešení případu zpravidla probíhá ve dvou fázích – v první vám je sděleno, jaký přestupek byl zaregistrován a jste vyzváni, abyste zpravidla v dost šibeničním termínu doložili vyjmenované podklady. Ve druhé fázi následující s odstupem několika týdnů je vám pak sděleno, že vám byla vyměřena pokuta ve stanovené výši. Tečka.

Odvolání nepřichází v úvahu, nezaplacení pokuty rovněž ne. Částku si karetní asociace srazí z procesovaných plateb subjektů, které jsou v „potravním řetězci“ nad vámi, ať již je to Payment Facilitator nebo Acquirer nebo někdo jiný (vy totiž neuzavíráte smlouvu o akceptaci platebních karet přímo s karetní asociací) a ti ji pak s větším či menším úspěchem řeší přímo s vámi. Soudit se? “Mastercard i VISA jsou americké společnosti řídící se americkým právem, takže se můžete soudit v Americe. Pokud je něco v rozporu s evropskou legislativou, platí ustanovení amerického zákona. Nelíbí se vám to? Tak nepoužívejte naše služby.” Tohle není výmysl, ale skutečná slova šéfa auditu Mastercard.

Závěrem

Rádi bychom, abyste po přečtení tohoto článku uvěřili, že GoPay nemá pražádný zájem omezovat legitimní byznys svých klientů.

Nevymýšlíme si žádná specifická omezení z našeho rozmaru, nýbrž se vám snažíme odhalovat skrytá nebezpečí vašeho byznysu a interpretovat potenciální rizika, která přináší.

Nepoužíváme žádné praktiky, které by měly sloužit k vaší šikaně ani k získávání důvěrných informací z obchodního styku, děláme jen to, co ze zákona musíme.

Nechceme se s vámi soudit, ale ani platit pokuty nebo být jinak sankcionováni za vaše prohřešky.

Každý byznys je o jisté míře rizika – a my se snažíme tato rizika držet na oboustranně minimální úrovni. Určitě najdete na trhu větší „střelce“, společnosti s vyšší ochotou podstupovat dle našeho systému hodnocení nepřiměřená rizika. My vám nabízíme konzervativnější přístup podložený léty zkušeností a prokazatelných výsledků v podobě minimálního počtu vážnějších incidentů.

Více informací a seznam zboží, které neakceptujeme, najdete zde.

To nejlepší ze světa online plateb do vaší schránky

Zanechte nám svůj e-mail a my vám 2x měsíčně pošleme čerstvé novinky ze světa online plateb a e-shopů.

Zbyněk Eiselt

Zbyněk u nás dohlíží na to, abychom byli v souladu se všemi zákony, směrnicemi a nařízeními, která se na nás valí ze všech stran. Díky své dosavadní životní praxi rozumí nejen náročnému jazyku práva, ale i celé řadě technických oborů, jako je bezpečnost nebo programování. Ve volném čase se věnuje sportu, podle ročního období horskému kolu nebo lyžování, a pořád u toho něco fotí.

O čem jsme ještě psali