Proč se musí platit poplatky za platbu kartou?

To je jistě otázka, která umí zahýbat leckterým obchodníkem, který přijímá platby online.

Málokdo ale tuší, jaká pravidla se kolem transakčních nákladů točí.

Proto vám chceme ukázat, jak to s těmi poplatky chodí.

Disclaimer: V následujícím článku se věnujeme poplatkové politice, která se vztahuje jen na platby kartou online (tedy na internetu). Na platby kartou v kamenných prodejnách se mohou vztahovat jiná pravidla. Ostatní platební metody do naší analýzy nezahrnujeme.

Kdo se podílí na zpracování platby kartou online?

Typický poplatek za transakci platební kartou si představte jako šťavnatý koláč, do kterého se s chutí zakousne více strávníků.

Do hry totiž vstupuje několik hráčů, kteří se na zpracování platby podílí.

Jedná se nejčastěji o těchto 5 stran:

  • kartová asociace (VISA, MasterCard)
  • vydavatelská banka (banka, která vydala kartu zákazníka)
  • acquirer (finanční instituce, která je zapsána do programu kartových asociací a která se také podílí na zpracování transakce)
  • zúčtovací centrum (provádí zúčtování transakcí pro acquirera)
  • platební brána

Každý z těchto subjektů si ukrajuje pomyslný díl koláče.

Aby některý nedočkavec nedostal větší podíl koláče, než na který má nárok, existují pravidla, která definují, jak velkou porci může sníst.

Regulovaný trh

Velikost podílu pro každého hráče se řídí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní transakce. Regulace platí pro strany působící v rámci Evropského hospodářského prostoru. Regulovaná cena za platbu se dělí na 3 oblasti:

  • mezibankovní poplatek
  • poplatek kartové asociaci
  • ostatní poplatky (acquirer, zúčtovací centrum, platební brána, a další)

Co je mezibankovní poplatek?

Mezibankovní poplatek je provize bankovní instituci, která příslušnou platební kartu vydala. Jinými slovy je to poplatek bance, jejíž kartu používá zákazník, když chce na vašem e-shopu zaplatit za zboží.

V rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) je tento poplatek regulovaný a pohybuje se ve výši 0,2 – 0,3 % u debetních a kreditních karet. U business karet se poplatek pohybuje ve výši 1,6 %.

Co je poplatek kartové asociaci?

Je to provize karetní společnosti, která platbu zpracuje. U karet vydaných v EU dosahuje poplatek pro asociaci VISA výše cca 0,1 %, u MasterCard výše cca 0,2 %.

Co jsou ostatní poplatky?

Zbývající poplatky se rozdělí mezi další instituce, které se na zpracování transakce podílely.

Acquirer musí něco zaplatit kartové asociaci a další náklady, např. za služby zúčtovacího centra.

Platební brána musí zaplatit zúčtovacímu centru, za poskytnutí 3D Secure a dále hradí náklady na provoz, vývoj a zabezpečení platební brány.

Neregulovaný trh

Na karty vydané mimo Evropský hospodářský prostor se zmíněná regulace nevztahuje. Reálné náklady za transakci jsou proto u nich výrazně vyšší. Například mezibankovní poplatek dosahuje u neregulovaných karet až 1,65 % a poplatek karetní asociaci 0,70 %.

Co dále ovlivňuje cenu poplatku za platbu kartou?

Aby to nebylo tak jednoduché, kromě toho zda je trh regulovaný, nebo není, záleží ještě na dalších faktorech, jako je typ karty.

Jiné poplatky se hradí u debetních karet, o něco vyšší jsou pak u karet kreditních.

Zvláštní kapitolou jsou business karty, u kterých jsou poplatky vyšší než u debetek a kreditek. Tak například mezibankovní poplatky u business karet dosahují 1,6 %. A to i v případě Evropského hospodářského prostoru.

Výsledná cena tedy vždycky záleží na určité kombinaci výše zmíněných parametrů. Rozhodující je, zda se na platbu vztahuje regulace, jakou byla provedena kartou a jaká asociace ji vydala.

Jak prezentujeme cenu v gopay

Obchodník se u nás může setkat s dvěma způsoby prezentace poplatků.

První formou je detailní rozpad ceny na mezibankovní poplatek, poplatek asociacím a ostatní poplatky. To vše v rozpadu podle regulace, typu karty a jejího vydavatele.

Druhá forma je o něco méně detailnější, protože ukazuje výslednou cenu za transakci bez ohledu na uvedený rozpad.

V každém případě si obchodník může vybrat, kterou skupinu karet nechce přijímat, a tak si poplatky zjednodušit.

Závěr

Svět platebních transakcí je velmi pestrý.

Zdánlivě banální věc jako platba kartou na internetu má spoustu háčků a její cesta je spletitá.

Současná regulace zavedla hodně nového, ale je kolem toho celkem velká motanice a občas nejasnosti. Na druhou stranu pomáhá obchodníkům šetřit náklady, což je jistě pozitivní zpráva.

O čem jsme ještě psali

GoPay news #září Podzim je v plném proudu a s ním i vydatná porce novinek. Přečtěte si, jaké platební metody jsme byli nuceni zrušit, jakou soutěž jsme si pro vás p...
Máme povolení ČNB pro poskytování PSD2 služeb Trvalo to 20 měsíců, ale výsledek stojí za to. Prošli jsme náročným licenčním řízením České národní banky a získali jsme jako první česká platební ...
GoPay news #srpen Co jsme za poslední měsíc stihli, čemu jsme věnovali největší pozornost a co pro vás chystáme? Tak přesně o tom bude naše nová rubrika GoPay news, ...
Přichází silná autentizace. Jak bude nový způsob ověření platby fungovat v praxi? V září nastane v platebním světě dlouho očekávaná změna. V povinnost vstoupí tzv. silné ověření klienta (SCA), které s sebou přinese zvýšenou bezpe...
Karin Hambalíková

Karin je obsahová duše, která se podílí na psaní příběhů v GoPay.