Jednoduchý tip, jak zvýšit konverzi mobilních plateb

26. 11. 2020

Online platby Případové studie

Letos v červnu jsme spustili novou verzi mobilní brány. V čem se liší od své starší sestry a jaké novinky přináší, si můžete přečíst v článku Seznamte se s novou mobilní bránou.

Od spuštění jsme stihli mobilku obohatit o pár vylepšení.

Připravili jsme například řešení, které vám pomůže zvýšit konverzi, tedy úspěšnost plateb, o několik procent.

V čem spočívá?

Předávejte e-mail zákazníka a platební metodu

Konverze brány do značné míry souvisí s její průchodností. Tedy s tím, kolika stránkami musí zákazník při placení projít a kolik času při placení na bráně tráví. 

A průchodnost zase mimo jiné závisí na údajích, které brána získává od portálu.

Platí zde jednoduchá poučka. Čím méně dat má brána k dispozici, tím více kroků zákazníka čeká.

Pokud například nepředáte bráně platební metodu a ani e-mail zákazníka, oba tyto kroky musí sama odbavit.

Původní verze mobilní brány s tím počítala. Takhle na ní probíhal průchod:

A. Původní průchod mobilní bránou při nepředání e-mailu i platební metody

Jak vypadal průchod v situaci, kdy zákazník zvolil metodu na portálu a portál předal bráně e-mail i metodu?

Cesta byla pro zákazníka o první krok původního průchodu kratší. Ale i zde jsme zobrazovali stránku s předaným e-mailem a zvolenou platební metodou.

B. Původní průchod mobilní bránou při předání e-mailu i platební metody

Delší čas, který uživatelé trávili na mobilní bráně i přímý feedback od obchodníků a jejich zákazníků, pro nás byly impulzem k prvnímu zlepšováku.

Vylepšení č. 1 – Úprava stránky pro zadání e-mailu

Pozornost jsme upřeli na stránku pro zadání e-mailu a potvrzení platební metody. Něco na ní bylo navíc. Byl to select box se zvolenou platební metodou. 

Ve scénáři s nepředaným e-mailem totiž uživatel volil platební metodu na první stránce brány. A v situaci, kdy jsme e-mail i metodu předal portál, uživatel vybral metodu už v objednávce. V obou případech tak select box vystavoval zákazníky duplicitní volbě.

S tím jsme při návrhu nové mobilní brány počítali, ale předpokládali jsme (i na základě uživatelského testování), že zobrazením zvolené platební metody uživatele ujistíme o jejich volbě a zároveň jim naznačíme další průběh platby.

První provozní týdny ale ukázaly, že uživatele tento prvek mate a proto jsme ho odstranili. Vznikla tak nová verze stránky pro zadání e-mailu, která uživatele duplicitní volbě ušetřila. 

Vylepšení č. 2 – Zkratka

Proč ale i takto upravenou stránku dávat do cesty zákazníkům, kteří na bránu přišli s předaným e-mailem od portálu? Nezvyšujeme jim zbytečně počet kroků, kterými musí na bráně projít? A nesnižujeme tím konverzi?

S těmito otázkami jsme připravili funkcionalitu, které jsme pracovně začali říkat shortcut (=zkratka). Zkratka měla zajistit, aby se stránka s e-mailem nezobrazovala v situacích, kdy brána už e-mail zná (předal jí ho portál).

Platební scénáře se zkratkou vypadaly následovně:

C. Zkratka  – Průchod mobilní bránou při nepředání e-mailu i platební metody

Uživatel má v cestě sice stále tři kroky, ale oproti původní variantě nemusí v druhém kroku znovu potvrzovat zvolenou platební metodu.

D. Zkratka – Průchod mobilní bránou při předání e-mailu a nepředání platební metody

Došlo ke zkrácení o jeden krok, protože e-mail zákazníka brána převzala od portálu.

E. Zkratka – Průchod mobilní bránou při předání e-mailu i platební metody

Oproti původnímu průchodu ubyl jeden krok. Uživatel je rovnou z portálu směrován na stránku s detailem platební metody.

Méně času, více konverzí

Před plošným nasazením zkrácené verze jsme formou A/B testu měřili dopady.

Testování probíhalo formou hromadného testu u 19 spíše větších portálů, kdy jsme za 38 dní nasbírali data za více než 245 tisíc návštěv brány. Zároveň s tím běžel samostatný A/B test na portálu Reknihy.cz s víc než tisícovkou testovaných návštěv.

V obou případech zkratka přinesla zkrácení doby strávené na bráně během placení (u hromadného testu o 10 vteřin a na Reknihy.cz o 20 vteřin).

Zároveň s tím měla varianta se zkratkou u hromadného testu vyšší konverzi o 0,5 % a na Reknihy.cz konverze testované varianty povyrostla dokonce o 5,3 %.

Oba testy ukázaly, že zkratka snížila čas strávený na bráně a zároveň pozitivně (v případě Reknihy.cz výrazně) ovlivnila celkovou konverzi. 

Proto jsme zkratku plošně aktivovali všem obchodníkům, kteří v integraci předávají e-mail i druh platební metody.

Tadeáš Kula, zakladatel Reknihy

Díky zlepšení UX plateb přes mobily přibývá a zákazníci jsou s procesem platby spokojeni. Aktuálně nemá GoPay v platební bráně na mobilu konkurenci.


Jak se k lepším konverzím plateb dostat?

Pokud to takto neděláte, upravte si integraci. V objektu payer předávejte parametr allowed_payment_instruments a v objektu contact předávejte validní e-mail zákazníka.

Pokud se rozhodnete předávat pouze detail platební metody, bez e-mailu, budeme si muset e-mail vyžádat. V tom případě se zákazníkovi zobrazí krok s vyplněním e-mailu.

Co chystáme dál?

Aktuálně pracujeme na další zkratce. Jde o zjednodušení kroku při přihlášení k uložené kartě. Právě testujeme, zda je lepší SMS s přihlašovacími údaji posílat automaticky nebo až na vyžádání uživatele.

Zároveň máme připravené řešení pro nahrání log na mobilní bránu a pro nastavení dalších barevných schémat brány.

Máte se na co těšit.

To nejlepší ze světa online plateb do vaší schránky

Zanechte nám svůj e-mail a my vám 2x měsíčně pošleme čerstvé novinky ze světa online plateb a e-shopů.

Jan Vodička

Honza se v GoPay stará o marketing a komunikaci. Rozhodně ho nesledujte na Twitteru.

O čem jsme ještě psali