Opakované platby

Strhávejte automaticky platby z karet vašich zákazníků.

Potřebujete pravidelně i nárazově strhávat platby za vaše služby? Využijte funkce opakovaných plateb a nastavte si strhávací schéma přesně, jak potřebujete.

Založte první platbu

Informujte zákazníka o průběhu opakování plateb a nechte ho nastavené strhávání schválit.

Strhávejte pravidelně stejnou částku

Po založení první mateřské platby začnete automaticky strhávat další platby ve stejné výši v pravidelných intervalech.

Strhávejte nepravidelně různé částky

Po založení první platby začnete strhávat platby podle toho, jak zákazník čerpá vaše služby. Částka i frekvence opakovaného stržení jsou různé.