Cookie pravidla

Toto sdělení je poskytnuto dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

O nás

Společností GOPAY (dále také „správce údajů“) se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto pravidlech. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 českého zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a provozuje Platební systém GoPay.

Základní informace

 1. Tato pravidla (dále jen “Cookie pravidla”) upravují způsob, jakým přistupujeme ke zpracování cookies na webu www.gopay.com a jeho jazykových mutací (co jsou “cookies” můžete najít třeba zde). Řídíme se při tom českým zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).
 2. Během zpracování cookies dbáme na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zároveň jsme povinni plnit ustanovení příslušných právních předpisů a aplikovat přiměřená opatření na ochranu právního pořádku, demokratické společnosti a jejích konkrétních důležitých zájmů, jak je uvedeno dále.
 3. V případě, kdy chcete zkontrolovat nebo změnit svoje nastavení cookies, klikněte sem.

Jak cookies zpracováváme?

 1. Cookies pro měření a fungování webu jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a statistiku. Jednotlivé doby zpracování najdete v tabulce níže.
 2. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče nebo se nám ozvete na podpora@gopay.cz, tel.: +420 387 685 123. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete taky zde.
 3. Alternativně je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to zasláním na podpora@gopay.cz. Vaši námitku vyřídíme do 1 měsíce od doručení.
 4. Cookies sbírané za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik předávaná třetím stranám se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.
 5. Jako subjekt údajů berete výše uvedené informace na vědomí.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokračováním využívání webu www.gopay.com nebo jeho jazykových mutací vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním Vašich osobních údajů podle těchto Cookies pravidel a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučen/a a informován/a.
 2. Jsme oprávněni jednostranně měnit tato Cookies pravidla podle platné legislativy a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.
 3. Cookies pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách společnosti GOPAY.
 4. Cookies pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 05. 2022.

Kdo může mít k údajům přístup:

 1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:
  1. službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  2. službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  3. službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00,
  4. službou Microsoft Clarity, provozovaná společností Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, 980 52, USA.
 2. lang.cookies.default.who.list.2
  1. službou Google Analytics:
  2. službou Google Adwords
  3. službou Sklik