Voľba aktívnych metód

Zobrazte na bráne iba vybrané metódy.

Voľba aktívnych metód

Nechcete zákazníkov pri platení zahltiť výberom platobných metód? Zobrazte im na bráne iba tie najdôležitejšie.


Nemusíte nič programovať. Vďaka nastaveniu aktívnych platobných metód v administrácii zmeníte nastavenie zobrazených metód kedykoľvek na pár kliknutí.