Stornovanie platieb

Vracajte platby jednoduchým a prehľadným spôsobom, pretože nie vždy obchod dopadne podľa predstáv zákazníka.

Vykonávajte storná z obchodného účtu GoPay, a to v celej výške platby, alebo len za jej časť.

Úplné storno

Pri úplnom storne vrátite zákazníkovi celú sumu pôvodnej platby. Zákazníkovi sa prostriedky najčastejšie vrátia do 3 dní od vykonania storna.

Čiastočné storno

Keď nemôžete dodať všetky položky z objednávky, stornujte len časť pôvodnej platby za položky, ktoré nedodáte. O platbu ostatných položiek neprídete.