Opakované platby

Strhávajte automaticky platby z kariet svojich zákazníkov.

Potrebujete pravidelne aj nárazovo strhávať platby za svoje služby? Využite funkciu opakovaných platieb a nastavte si schému strhávania presne tak, ako potrebujete.

Založte prvú platbu

Informujte zákazníka o priebehu opakovania platieb a nechajte ho nastavené strhávanie schváliť.

Strhávajte pravidelne rovnakú sumu

Po založení prvej materskej platby začnite automaticky strhávať ďalšie platby v rovnakej výške v pravidelných intervaloch.

Strhávajte nepravidelne rôzne sumy

Po založení prvej platby začnite strhávať platby podľa toho, ako zákazník čerpá vaše služby. Suma aj frekvencia opakovaného strhnutia sú rôzne.