Možnosť opakovať platbu

Umožnite zákazníkom opakovať platbu na platobnej bráne, pokiaľ ju na prvýkrát nedokončí.

Expirácia karty, chyba v autentizácii, alebo prekročenie nastavených limitov. To sú najčastejšie dôvody, prečo brána nedokončí platbu.

Našťastie kvôli tomu nemusíte nútiť zákazníkov opakovať objednávku.

Brána sama postráži stav platby a pokiaľ nedopadne, ponúkne zákazníkovi platbu znovu zaplatiť.

Ako to funguje?

Možnosť opakovať platbu
1 Zákazník nedokončí platbu
2 Brána ponúkne platbu opakovať
3 Zákazník dokončí platbu