8 svetových mien

Prijímajte platby v CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF, RON, BGN a prijaté platby si zasielajte bez zmeny na svoje bankové účty v týchto menách.

Prijímate platby zo zahraničia a potrebujete pracovať s prostriedkami v cudzích menách? Prijaté prostriedky vám bez menovej konverzie zašleme na váš bankový účet v zodpovedajúcej mene.