Branding brány

Použite logo aj farby a vytvorte bránu, ktorú vaši zákazníci okamžite rozpoznajú.

Branding brány
Zobrazte zákazníkom svoje logo

Logo nahráte jednoducho do systému. Zobrazí sa okamžite bez úpravy integrácie.

Použite svoje farby

Podľa vášho priania upravíme farbu hlavného tlačidla, aby zodpovedalo vášmu dizajnu.